More About Our Company

Suliniutip ukiuni tallimani ingerlanneqarnerani nunaqarfinni suliniutip immikkoortui ukiumik ataatsimik sivisussuseqartut 12-it pilersinneqarnissaat siunertarineqarpoq. Immikkoortumi ataatsimi ilinniartut agguaqatigiissillugit 15-iusarnerini, suliniummi inuit 180-it anguneqarsinnaapput.

Ilinniartut meeqqat atuarfianni 10. klassip nalinganik ilinniartinneqassapput, kalaallisut, qallunaatut, tuluttut matematikkimullu ilinniartinneqassallutik, ukiullu naanerani ilinniakkaminni taakkunani misilitsissapput. Tamatuma saniatigut inuttut ineriartornermik ilinniartinneqassapput, ilinniarnerminnilu ilitsersorneqassallutik.

Målet er at oprette 12 ét-årige bygde-enheder i løbet af projektets 5 år. Med gennemsnitlig 15 studerende pr. enhed, vil projektet kunne nå 180 personer.

De studerende vil modtage undervisning på et niveau der svarer til folkeskolens 10. klasse, i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, og efter årets afslutning aflægge prøve i disse fag. Derudover vil de modtage undervisning i personlig udvikling og få uddannelsesvejledning.

Read More

Recent Blog Posts

June 20, 2013 |

Afslutning på NUIKI-projektet i Niaqornaarsuk

14 elever har færdiggjort NUIKI-projektet i Niaqornaarsuk

June 20, 2013 |

Afslutning på NUIKI-projektet i Attu

Afslutning på NUIKI-projektet i Attu

Read More